ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az LG Brahman Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett www.anameprogram.com  weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül történő órára (a továbbiakban: „Óra”) jelentkezésre, valamint a Weboldalról elérhető Webáruházon keresztül  történő termék (a továbbiakban: „Termék”) vásárlásra vonatkozóan létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket és ennek keretében a felhasználó jogait és kötelezettségeit, valamint a Weboldal használatára vonatkozóan a Weboldalra látogató valamennyi felhasználóra irányadó szabályokat tartalmazza (a továbbiakban együtt: „Felhasználó”).

A Weboldalra látogatással, valamint a Termék  megrendelésével, illetve az Órára történő jelentkezéssel a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta, megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, Terméket nem rendelhet, Órára nem jelentkezhet, illetve azon nem vehet részt.

 • Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

 

Az eladó/szolgáltató a megvásárolható valamennyi Termék, elérhető valamennyi Óra esetében az LG Brahman Kft..

Szolgáltató adatai:

Cégnév: LG BRAHMAN Oktató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1022 Bogár utca 16/a

Telephelyek: 1067 Budapest, Eötvös utca 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-913231, bejegyző cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: 14643372-2-41
E-mail: info@anameprogram.com

Telefonszám: 06-1-709-8441 

A Szolgáltató üzletei:

 • 1067 Budapest, Eötvös utca 9. (Anamé Stúdió)

 

1.1.A Weboldal működésével, a megrendelési, jelentkezési folyamattal, illetve a Weboldalon lévő információkkal kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a fenti elérhetőségeken (lásd Szolgáltató adatai) rendelkezésére állunk.

1.2.A jelen ÁSZF a Termékek megvásárlásával, illetve az Órára történő jelentkezéssel kapcsolatban teljes körűen szabályozza a Szolgáltató és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit.

1.3. A Termékek megrendelésére, illetve Órára jelentkezésre kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

1.4. A Szolgáltató kijelenti, a Felhasználó pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Szolgáltató és a Felhasználó között, abban az esetben a felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (Termékek megrendelése, Órára jelentkezés online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.

1.5. A Termékek megvásárlása a Webáruházon keresztül  leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF- ben meghatározott módon. Órára a Weboldalon keresztül elektronikus úton lehet jelentkezni, a jelen ÁSZF- ben meghatározott módon.

1.6. A Felek között a Termék megvásárlására irányuló szerződés a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. Ez a magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt elektronikusan iktatja, és annak létrejöttét követő 8 évig őrzi.

1.7. Az Órán történő részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

1.8. A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.9. A megrendelés/jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 1. Megrendelés/jelentkezés

2.1. A Felhasználó a megvásárolható Termékekkel kapcsolatos részletes információkat, árakat a Weboldalon keresztül elérhető Webáruházban kap, az Órákkal kapcsolatos részletes információkat, árakat az Órarend menüpontban az adott Órára kattintással érheti el. Amennyiben bármely Termékkel, Órával kapcsolatosan a Webáruházban, vagy a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a fenti elérhetőségek valamelyikén. 

2.2. Az egyes Termékekre vonatozóan feltüntetett ár az adott Termék vételára, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. Az egyes Órákon történő részvételért fizetendő díj az Órarend menüpontban az adott Órára kattintással érhető el (a részvételi díj az általános forgalmi adót tartalmazza). 

2.3. A megrendelhető Termékek árának, valamint az Órák részvételi díjának változtatásának a jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja, a Felhasználó tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon. A módosítás szintén nem befolyásolja kedvezőtlenül azon Órák részvételi díját, amelyekre vonatkozóan a Felhasználó a jelentkezését már elküldte, a Felhasználó tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet a jelentkezés elküldésekor lát az oldalon. 

2.4. Amennyiben a Weboldalon, Webáruházban a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, vagy az Órán történő részvételt hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától. 

2.5. A Szolgáltató Órára jelentkezést csak regisztrált Felhasználóktól fogad el. Termékvásárláshoz szintén szükséges regisztráció a Webáruház felületén. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.6. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem tudja teljesíteni, mert a megrendelt Termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríteni.

2.7. Regisztráció a Webáruházban:

A Felhasználó a Weboldalon a Webáruház menüpontból érheti el az Anamé Program webáruházát, amely tartalmazza a megrendelhető Termékek körét. A Termékek megrendelésére a Webáruház felületén történő regisztrációt és belépést követően van lehetőség. A Webáruházban történő regisztrációhoz a következő adatok megadása szükséges:

 • vezetéknév*;
 • keresztnév*;
 • e-mail cím*;
 • értesítési telefonszám*;
 • szállítási cím (ország, város, utca, házszám, irányítószám)*;
 • számlázási név és cím (ország, város, utca, házszám, irányítószám) amennyiben nem egyezik a szállítási címmel;

A Felhasználónak a regisztrációhoz a vonatkozó mezők bejelölésével el kell fogadnia a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését.

2.8. Termék megrendelés menete:

 1. A Webáruházban történő regisztrációt követően az egyes termékkategóriákon belül lehetőség van a termékek kiválasztására.
 2. Egy adott terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával lehet kiválasztani megvásárlásra
 3. A termék, vagy termékek kiválasztása után a rendelés összesített adatait a „Kosár” feliratra kattintva lehet megtekinteni.
 4. A szállítási és számlázási adatok, valamint a fizetési mód kiválasztása után történik a rendelés véglegesítése, majd a fizetés.

 

A Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően, de legkésőbb 24 órán belül visszaigazolást küld a Felhasználó által a megrendelés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megrendelés adatait, a megrendelés végösszegét, a pontos kiszállítási díjat valamint a fizetési feltételeket. Ha a visszaigazolás 24 órán belül nem érkezik meg a Felhasználó részére, akkor a Felhasználó ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Felhasználót nem köti a megrendelés és nem köteles a Termék átvételére.

Ha a megrendeléssel vagy a Termékekkel kapcsolatban további kérdése lenne, kérjük hívjon bennünket a +36-1-709-8441-os telefonszámon vagy írjon nekünk info@anameprogram.com e-mail címre.

A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan esetben, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó hibás e-mail címet vagy egyéb hibás adatot adott meg a megrendelés során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

2.9. Regisztráció Órára jelentkezéshez:

A Weboldalon keresztül történő Órára jelentkezéshez regisztráció szükséges.

A Weboldalon történő regisztrációhoz a következő adatok megadása szükséges: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, jelszó, telefonszám. A Felhasználónak a regisztráció elküldéséhez a vonatkozó mezők bejelölésével el kell fogadnia a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési Tájékoztató valamennyi rendelkezését, valamint ki kell töltenie a regisztrációs űrlapon elhelyezett CAPTCHA-t. A regisztráció elküldését követően a Szolgáltató egy e-mailt küld a felhasználó által megadott e-mail címre. A regisztráció befejezéséhez a Felhasználónak az e-mailben elhelyezett linkre kattintással meg kell erősítenie a regisztrációját.

2.10. Órára jelentkezés menete:

Az Órákra való jelentkezésre a Weboldalon keresztül, regisztrációt követően van lehetőség. 

A regisztrált Felhasználók a Weboldalra történő belépést követően jelentkezhetnek Órára. Az Órára jelentkezéshez a Felhasználónak az Órarend menüpont alatt a kiválasztott Órára kattintást követően a vonatkozó mezők bejelölésével el kell fogadnia a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési Tájékoztató valamennyi rendelkezését, valamint a „Jelentkezem” gombra kattintással el kell küldenie a jelentkezését.

A Szolgáltató a jelentkezés beérkezését követően, de legkésőbb 24 órán belül visszaigazolást küld a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a jelentkezés adatait, valamint a számlázási adatokat. Ha a visszaigazolás 24 órán belül nem érkezik meg a Felhasználó részére, akkor a Felhasználó ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Felhasználót nem köti a jelentkezés és nem köteles az Órán részt venni.

A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan esetben, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó hibás e-mail címet vagy egyéb hibás adatot adott meg a megrendelés során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 1. Fizetési feltételek

3.1. Termékrendelés esetén a fizetés a megrendeléssel egy időben, online kártyás vásárlással, vagy – a Termék személyes átvétele esetén – készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel történik az Anamé Program Eötvös utcai telephelyén (cím: 1067 Budapest, Eötvös utca 9. Anamé Studió). Ha magyar forinttól eltérő devizanemben vezetett számláról kezdeményezi a kártyás vásárlást, úgy az átváltás és az egyéb banki költségeket Ön viseli. A vételár megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a vételár összege a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik. Az összeg megérkezését követően a Felhasználó e-mailen elektronikus számlát kap.

Személyes átvételkor a helyszínen történő fizetés esetén a számlát a termék átvételekor és kifizetésekor, személyesen kapja meg a Felhasználó.

3.2. Órára jelentkezés esetén a Felhasználó a részvételi díjat az Óra megkezdése előtt, a helyszínen készpénzzel vagy bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki. Időpontot csak fizetés ellenében foglalunk le. A helyszínen történő fizetés esetén a számlát a helyszínen kapja meg a Felhasználó.

Amennyiben a Felhasználó egyéni órára jelentkezik és online kíván részt venni az órán, úgy bejelentkező rendszeren keresztül bankkártyával tudja teljesíteni a fizetést, vagy kivételes esetekben előre egyeztett módon átutalással előre fizetett módon. Ha magyar forinttól eltérő devizanemben vezetett számláról kezdeményezi az átutalást, úgy az átváltás és az egyéb banki költségeket Ön viseli. Kérjük, hogy átutalást ennek tudatában teljesítse akként, hogy a vételár összege hiánytalanul megérkezzen a Szolgáltató bankszámlájára. A vételár megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a vételár összege a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik. Az összeg megérkezését követően a Felhasználó e-mailen elektronikus számlát kap.

Speciális, előre meghirdetett kurzusok esetén az elsődleges fizetési mód bankkártyával történik online vagy szintén van lehetőség az óra díját előre átutalással kifizetni. Ennek lehetőségéről minden érintett óra esetén az Óra részletei menüpontban tájékoztatjuk a Felhasználókat. Ha magyar forinttól eltérő devizanemben vezetett számláról kezdeményezi az átutalást, úgy az átváltás és az egyéb banki költségeket Ön viseli. Kérjük, hogy átutalást ennek tudatában teljesítse akként, hogy a vételár összege hiánytalanul megérkezzen a Szolgáltató bankszámlájára. A vételár megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a vételár összege a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik. Az összeg megérkezését követően a Felhasználó e-mailen elektronikus számlát kap.

Előre utalással, vagy kártyás vásárlással kifizetett órák lemondásával vagy módosításával kapcsolatban az 5.3-as pontban meghatározott módon járunk el.Előre utalással, vagy kártyás vásárlással kifizetett órák díját nem áll módunkban visszatéríteni.

A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja.

Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013

A bankkártya adatai Szolgáltatóhoz nem jutnak el és nem kerülnek tárolásra.

 1. Szállítási feltételek

4.1. A megrendelt Termékek az alábbi módokon vehetők át:

 • megrendelés esetén Foxpost házhozszállítással vagy Foxpost csomagponton 
 • külföldi megrendelés esetén GLS
 • személyes átvétel útján kizárólag az Anamé Stúdióban  (1067 Budapest, Eötvös utca 9.)

4.2. Postai kézbesítés esetén a Szolgáltató a megrendelt Termékeket a 3.1. pont szerinti fizetés teljesítésétől számított 7 munkanapon belül postára adja. A Szolgáltató a Termékeket – Magyarország területén – a Magyar Posta Zrt-vel kézbesíti a Felhasználónak. A Felhasználó hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a Felhasználót terhelik.

4.3. A Felhasználó a csomag átvételekor (kézbesítéskor) a kézbesítő előtt köteles megvizsgálni az adott terméket és bármilyen észlelt sérülés, meghibásodás esetén azonnal jegyzőkönyvet felvetetni a kézbesítővel, ellenkező esetben a Szolgáltató ezzel kapcsolatos reklamációt nem fogad el és ezért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

4.4. A pontos kiszállítási díjról a Szolgáltató minden esetben a megrendelés elküldését megelőzően tájékoztatja a Felhasználót. Mind Magyarország területére, mind külföldre történő kiszállításra lehetőség van. A kiszállítással kapcsolatban a kiszállítási díjon felül külön csomagolási és egyéb költség nem kerül felszámításra.

4.5. Személyes átvétel esetén a Felhasználó kiszállítási díj fizetése nélkül átveheti az általa megrendelt Terméket a Szolgáltató 1067 Budapest, Eötvös utca 9. szám alatt található üzletében, előre egyeztetett időpontban. Arról, hogy a csomag átvehető, Szolgáltató e-mail értesítést küld a Felhasználó részére.

 1. A Felek jogai és kötelezettségei az Órákon történő részvétellel kapcsolatban

5.1. Az Anamé stúdió óráinak hossza eltérő hosszúságú, azok hosszát az óraleírás részletesen tartalmazza. Az órák előtt célszerű a kezdést megelőzően legalább 10 perccel a helyszínen megjelenni. A jelentkező késése esetén nincs lehetőségünk az óra időtartamának meghosszabbítására. Ez valamennyi óratípusra igaz, beleértve az egyéni órákat is.

Az órára való jelentkezés nem átruházható.

5.2. Lemondási és módosítási feltételek: A résztvevők az Anamé stúdió órarendjéből kiválasztott órát megelőzően legfeljebb 24 órával jogosultak a részvételt lemondani vagy a foglalást módosítani, azaz a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéstől következmény nélkül elállni, módosítani. Egyéni órák esetében a lemondási és módosítási idő eltérő lehet, a lemondási/módosítási időtartamról az óraleírásban illetve a  mindenkori hatályos mellékletben adunk tájékoztatást. 

 

5.3. Megfelelő időben történő lemondás esetén a Szolgáltató a megfizetett részvételi díjat visszatéríti a résztvevő részére a lemondástól számított 30 napon belül. Ez alól kivételt képeznek azok az órák, amelyeknél „early bird” vagy “elővételes” akció van. Ha Felhasználó az „early bird” vagy “elővételes” akció időtartama alatt jelentkezik be és fizet ki egy órát, akkor annak ellenértékét nem áll módunkban visszaadni függetlenül attól, hogy 24 órán belül történt a lemondás, vagy nem. Az ilyen típusú óra ellenértéke más órára nem váltható be.

5.4. Óra lemondására kizárólag a honlapon keresztül, az Eseményeim menüpontban a megfelelő óra mellett a „Lemondás” gomb megnyomásával lehetséges. Telefonon, e-mailben történő óra lemondást nem áll módunkban elfogadni.

Amennyiben a résztvevő az órakezdést megelőző 24 órában mondja le a részvételt vagy nem mondja le, de nem jelenik meg az órán, és a részvételi díjat sem fizeti meg, úgy mindaddig, amíg ezen részvételi díjat ki nem egyenlíti, az adott óratípus óráira nem jelentkezhet. Szolgáltató ezen esetekben a részvételi díjkövetelésének jogi úton érvényt szerezhet.

5.5. Óra elmaradása, módosítása: A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az Órák időpontját vagy előre meghirdetett tematikáját módosítsa. A Szolgáltatónak jogában áll az Órát törölni, amennyiben az oktató az Óra megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. Az Óra esetleges elmaradásáról vagy az időpontváltozásról a Szolgáltató legalább 24 órával az adott Óra előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre küldött levélben értesíti a jelentkezőket. A Szolgáltató vállalja, hogy az Óra elmaradása esetén a jelentkezők által megfizetett részvételi díjat maradéktalanul visszatéríti az értesítés napjától számított 30 napon belül.

5.6. Részvételi szabályok: Az Órákon való részvétel lehetősége a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint bárki számára nyitva áll a következő megszorításokkal. Az Órán való részvételből az Anamé Program képviseletében eljáró, jelen lévő oktató jogosult kizárni azt, aki az alapvető higiéniai feltételeknek nem felel meg, azaz egészségi állapota, személyes higiénéje az Óra többi résztvevőjének egészségét nyilvánvalóan veszélyezteti; magatartásával az Órán résztvevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti; viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja, az Óra menetét szándékosan hátráltatja vagy megakadályozza. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a résztvevőt az Órán való részvételből a fentiek miatt kizárta, a további Órákra való jelentkezés lehetőségét tőle előre megtagadja. A résztvevők a termet, valamint annak felszerelési tárgyait, a rendelkezésre bocsátott eszközöket kizárólag a jelen szerződésben rögzített célokra és rendeltetésszerűen jogosultak használni, és felelősek az azokban a magatartásukkal összefüggésben felmerült károkért.

Az Órán a Szolgáltató engedélye nélkül tilos bármilyen hang-, kép- vagy videófelvétel készítése. Ezen pont megszegése a résztvevő Órán való részvételének felfüggesztését vonja maga után, illetve a szerzői jogoknak megfelelően jogi eljárást indít az elkövetővel szemben.  Ilyen esetben a Szolgáltató az Óra részvételi díját nem téríti vissza.

5.7. A résztvevő saját hibájából vagy az Óra más résztvevőjének hibájából bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A személyi sérüléssel járó balesetről valamennyi esetben a helyszínen jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet a jelenlévő oktató, valamint szükség esetén más, az Órán részt vevő, jelenlévő személy az aláírásával hitelesít.

5.8. Az Óra alatt, vagy órák között az öltözőkben, vagy a termekben hagyott értékekért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

 1. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

6.1. Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. A Felhasználó az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének – a dolog tulajdonságaira és a Felhasználó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztónak minősülő természetes személy Felhasználó (a továbbiakban: „Magánszemély Felhasználó”) esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A Magánszemély Felhasználó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A Felhasználó kellékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

Magánszemély Felhasználó esetén a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Magánszemély Felhasználó igazolja, hogy a terméket, szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Magánszemély Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.2. Termékszavatosság

A Magánszemély Felhasználó a Termék hibája esetén – választása szerint – a 6.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Magánszemély Felhasználó kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Magánszemély Felhasználó a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét a Magánszemély Felhasználó kizárólag a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Magánszemély Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 •  a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy termékszavatossági igénnyel kizárólag a Magánszemély Felhasználók élhetnek. Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Magánszemély Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

6.3. Jótállás (garancia)

A Termékekkel kapcsolatban felmerülő hibák esetén Szolgáltató az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben (továbbiakban: jótállási Korm.rendelet) meghatározott termékek vonatkozásában a jótállási Korm.rendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezések szerint jár el.

A jótállási Korm.rendeletben meghatározott jótállási kötelezettsége a Szolgáltatónak kizárólag a Magánszemély Vásárlókkal szemben áll fenn. A jótállási Korm.rendelet alapján a Magánszemély Vásárló kijavítást vagy kicserélést kérhet. A kötelező jótállás időtartama 1 év. Az Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás érvényesítésének feltétele a jótállási jegy bemutatása.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont a Magánszemély Vásárlót a jótállásból fakadó jogok az a) és a b) pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 1. A Magánszemély Felhasználók elállási joga

7.1. A Magánszemély Felhasználó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amikor a Magányszemély Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megvásárolt Terméket átvette. 

7.2. A Magánszemély Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot kötöttek ki. Erre tekintettel Órára jelentkezés esetén a Magánszemély Felhasználót a Korm. rendelet szerinti elállási jog nem illeti meg. 

7.3. A Magánszemély Felhasználó nem gyakorolhatja továbbá elállási jogát lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a csomagolást felbontotta. 

7.4. Ha a Magánszemély Felhasználó az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikére:

postai cím : 1067 Budapest, Eötvös utca 9.

e-mail: info@anameprogam.com

A Magánszemély Felhasználó ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében szereplő elállási nyilatkozat-mintát is.

7.5. A Magánszemély Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

7.6. Elállás esetén a Magánszemély Felhasználónak gondoskodnia kell a Termék mihamarabbi visszajuttatásáról. A Terméket eredeti, sértetlen állapotban és hiánytalan mennyiségben kell a számlával együtt visszajuttatnia a Szolgáltató címére (1067 Budapest, Eötvös utca 9.) indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a Terméket. A visszaküldéssel járó közvetlen költségeket a Felhasználó köteles viselni.

7.7. Ha a Magánszemély Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Magánszemély Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Magánszemély Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Magánszemély Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Magánszemély Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a Terméket, vagy a Magánszemély Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.8. A Magánszemély Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7.9. A Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy a jelen 7. pontban írt indokolás nélküli elállási jog kizárólag a Magánszemély Felhasználókat illeti, azaz azon természetes személyeket, akik a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § (a) pontja értelmében fogyasztónak minősülnek.

 1. Adatvédelem

A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint használja fel. Részletes Adatkezelési Tájékoztatónkat megtalálja a Weboldalon. (https://www.anameprogram.com/adatkezeles)

 1. Szellemi tulajdon

9.1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal teljes tartalma és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, szoftverek és más részek szellemi tulajdonjogi védelem alatt állnak, és ezek kizárólagos jogosultja a Szolgáltató.

9.2. A Weboldalon található bármely tartalom kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a Weboldal bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

9.3. A Weboldal tartalmának bárminemű felhasználása csak a Szolgáltató előzetes, írásos engedélyével és a forrás pontos megjelölésével történhet. A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket von maga után.

 

 1. A Weboldal tartalma

10.1. A Weboldalon található információk semmilyen esetben sem minősülnek orvosi vagy egyéb szakmai tanácsnak, és sosem helyettesíthetik az adott személy egészségi állapotának, esetleges sérülésének konkrét körülményeit is figyelembe vevő eseti szakorvosi konzultációt. A Felhasználónak a Weboldalon található információkra alapított döntése, magatartása kizárólag a Felhasználó felelőssége.

10.2. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon szereplő információk pontosak, teljesek és naprakészek legyenek. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a Weboldalon – akár a Szolgáltatótól függetlenül – jogosulatlan hozzáférés és/vagy módosítás történik.

10.3. Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a Szolgáltató nem vállal felelősséget semmiféle kárért vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely a Weboldalon szereplő információk vagy az ott elhelyezett anyagok helytelensége, hiányossága, félreérthetősége, illetve aktualitásának hiánya, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználása, továbbá a Weboldal használatra alkalmatlan állapota, vagy a nem megfelelő működése, hiányossága, esetleges üzemzavara miatt vagy azzal összefüggésben következik be.

10.4. A Weboldalon adott esetben találhatóak olyan linkek is, amelyek a Szolgáltatótól független, harmadik személyek által üzemeltetett más weboldalakra mutatnak, illetve hirdetések, amelyek nem a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatosak. Az ilyen linkek, illetve hirdetések elhelyezése nem jelent a Szolgáltató által az adott weboldal, szolgáltatás tartalmával kapcsolatban vállalt bárminemű szavatosságot vagy garanciát, így a Szolgáltató az ilyen idegen weboldalakért és azok tartalmáért, valamint szolgáltatásokért mindennemű felelősséget kifejezetten kizár.

 1. Panaszkezelés

11.1. A Felhasználó esetlegesen felmerülő panaszát, problémáját a Szolgáltató alábbi elérhetőségére küldheti postai levél formájában: Anamé Program, 1067 Budapest, Eötvös utca 9., vagy elektronikus formában az info@anameprogram.com e-mail címre. Írásbeli panaszát 30 napon belül kivizsgáljuk és arra írásos választ adunk az Ön által megadott email vagy posta címre.

11.2. A Felhasználó panaszát személyesen szóban is előadhatja az Anamé Program Eötvös utcai telephelyén (cím: 1067 Budapest, Eötvös utca 9. .) az Anamé Pest nyitvatartási idejében (Lásd itt.). A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és a panaszt 30 napon belül írásban megválaszolja a Felhasználó által megadott email vagy posta címre.

11.3. A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalás útján rendezésre kerüljenek.

Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a Magánszemély Felhasználó a felmerülő fogyasztói jogvita egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat. A Magánszemély Felhasználó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület rendelkezik illetékességgel. A Magánszemély Felhasználó erre irányuló kérelme alapján az előzőekben írtak szerint illetékes békéltető testület helyett a Magánszemély Felhasználó kérelmében megjelölt békéltető testülethez is benyújtható a kérelem. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület elérhetőségei:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszának bíróságon kívüli rendezését online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése a Felhasználó bírósághoz fordulhat.

 1. Egyebek

12.1. A Szolgáltató megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállalnak a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Szolgáltató a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Felhasználók tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

12.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

12.3. A Szolgáltató a megrendelés, jelentkezés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld a Felhasználó részére. A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

 •  Ha bármely működési hiba miatt a megrendelés, jelentkezés nem érkezett be.
 • A  Felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

12.4. A jelen ÁSZF, illetve a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

12.5. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, valamint a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse a Felhasználók megfelelő tájékoztatása mellett, továbbá a Weboldal tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje. Amennyiben Szolgáltató módosítja az ÁSZF-t, minden esetben annak módosított változata kerül a Weboldalon megjelenítésre, és a módosulás tényéről a Szolgáltató a Weboldalon keresztül értesíti a Felhasználókat. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Budapest, 2024. március 27. 

LG Brahman Kft.

 1. számú melléklet

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: 1

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: 2 

Átvétel időpontja:3  

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

1 Itt, kérjük, jelölje meg a vállalkozás nevét, postai címét, telefonszámát, telefax-számát és elektronikus levelezési címét.

2 Itt, kérjük, jelölje meg a szerződés tárgyául szolgáló terméket.

3A megfelelő jelölendő.67

Iratkozz fel hírlevelünkre!